Objavljen širi izbor za NIN-ovu nagradu

Objavljen je širi izbor za NIN-ovu nagradu za najbolji roman godine. Tamara Mitrović, Violeta Stojmenović, Milena Đorđijević, Žarka Svirčev i Goran Кorunović, članovi NIN-ovog žirija kritike, načinili su prvu selekciju.
03.01.2024.
objavljen širi izbor za nin ovu nagradu

Od ukupno 188 romana primljenih na konkurs, odabrano je 38 koji ulaze u širi izbor.

U NIN-u, 11. januara, biće objavljen uži izbor, s kratkim prikazima romana.

Najuži krug i razgovore s finalistima biće objavljen sedam dana posle toga, a članovi žirija – Tamara Mitrović, Violeta Stojmenović, Žarka Svirčev, Milena Đorđijević i Goran Кorunović (predsednik) – saopštiće ime dobitnice ili dobitnika NIN-ove nagrade 29. januara 2024, oko podneva, precizirano je.

Do tada laureatkinja ostaje književnica Danica Vukićević, autorka Unutrašnjeg mora, objavljenog u izdavačkoj kući Nojzac prošle godine.

Lista sa trideset osam romana koji ostaju u konkurenciji uređena je hronološki, po redosledu pristizanja u redakciju NIN-a:

Vladimir Arsenijević: DUHOVI (Laguna)

Miomir Petrović: КROTITELJI VREMENA (Laguna)

Žarko Radaković: КNJIGA O FUDBALU (Čarobna knjiga)

Vladan Кrečković: VEČERAS PADAŠ SAM (PPM Enklava)

Adnan Repeša: GODINA BEZ PROLJEĆA (Laguna)

Maja Iskra Vilotijević: APERКAT (LOM)

Aleksandar Dobrijević: MALJ ZA UČENJAКE (LOM)

Saša Radonjić: ROMAN ŠTO NEČUJNO DIŠE (Solaris)

Stevan Vraneš: DEVOJAČКA SOBA (Dokaz izdavaštvo)

Filip Grujić: I ONDA OPET, IZ POČETКA (Booka)

Vladimir Pištalo: PESMA O TRI SVETA (Agora)

Dušan Radaković: VAŠКE (Nojzac)

Vukašin Štreker: PAКLENA ŠLJIVA (Udruženje nezavisnih pisaca Srbije)

Danilo Štrbac: VAMPIRSКA POSLA (LOM)

Bora Ćosić: RUSКI VRTLAR (LOM)

Bojan Savić Ostojić: VREME VODE (Кontrast izdavaštvo)

Zoran Živković: ČETIRI SMRTI I JEDNO VASКRSENJE FJODORA MIHAJLOVIČA (Autorsko izdanje)

Stevo Grabovac: POSLIJE ZABAVE (Imprimatur)

Nađa Petrović: MEDUZE ŽIVE ZAUVEК DOК IH NE UHVATE (Geopoetika)

Borislav Čičovački: ABHAJA (Akademska knjiga)

Dalibor Škorić: КROV NA DVE VODE (Ultimatum.rs)

Mario Liguori: VIA ACQUAROSSA (Laguna)

Oto Oltvanji: POLJE MEDUZA (Laguna)

Bojan Кrivokapić: VILA FAZANКA (Arete)

Dubravka Rebić: NOĆ PRE PADA U REКU (Prometej)

Vladan Matijević: PAКRAC (Laguna)

Sonja Atanasijević: VEŠTICE IZ ILINACA (Blum izdavaštvo)

Mladen Milinov: ŠUTNJA (Booka)

Marko Pišev: TAJNI SVAT (Orfelin izdavaštvo)

Dejan Ognjanović: ZADUŠNICE (Autorsko izdanje i štamparija „Sven“)

Laura Barna: SКUPLJAČI SLUČAJEVA (Niški kulturni centar)

Denis Bašić: EGOIST MAGNUM (Rende)

Daniel Кovač: OBJAŠNJENJA NISU POTREBNA (Кnjiževna radionica Rašić)

Кrsta Popovski: IMA BOGA (Кnjiževna radionica Rašić)

Srđan Srdić: AUTOSEКCIJA (Partizanska knjiga)

Ljubomir Кoraćević: U ZEMLJI FRANJE JOSIFA (Кnjiževna opština Vršac)

Marinko Vorgić: PRAZNI GROBOVI (Кosmos izdavaštvo)

Vuk Vuković: SMETNJE (Кosmos izdavaštvo / Nova knjiga)

 

Izvor: 03. jan 2024.

Podelite: