Februarsko rođendansko okupljanje

Februarska rođendanska trojka
07.02.2024.
februarsko rođendansko okupljanje

Čarls Dikens

„Električna komunikacija nikada neće zameniti lice koje svojom dušom ohrabruje drugu osobu da bude hrabra i iskrena.“

 

7. februara 1812. godine rođen je najznačajniji engleski pisac i pripovedač viktorijanskog doba.

Njegova dela pripadaju ranoj fazi realizma, a smatra se osnivačem socijalnog romana.

Zanimljivo je da je Čarls još kao dete morao naporno da radi u fabrici paste za obuću nakon što mu je otac uhapšen zbog nevraćenih dugova.

Teški, a često i okrutni radni uslovi ostavili su trajan trag na Dikensa, što je kasnije uticalo na njegove romane i eseje, te postalo osnova za njegov interes za socioekonomsku reformu i uslove rada.

Godine 1832., u uzrastu od 20 godina, Dikens je bio energičan, pun dobrog humora, uživao u popularnim zabavama, bez jasne vizije šta želi da postane. Znao je jedino da želi da bude slavan.

Oliver Tvist, objavljen 1838. postao je jedna od bolje poznatih Dikensovih priča, koje je uspešno adaptirana za pozorište, te je bila prvi viktorijanski roman u kojem je dete bilo glavni lik.

 

Viktor Igo

„Ništa nije umreti, strašno je ne živeti.“

26. februara 1802. rođen je jedan od najvećih francuskih pisaca Viktor Igo.

Bio je pesnik, romansijer i dramski pisac. Za njegovo ime se vezuje nastanak francuske romantičarske književnosti.

Rano je stekao slavu u književnim krugovima. Već u petnaestoj godini njegove stihove su zapazili i pohvalili najviši članovi Francuske akademije.

Čuveni predgovor drami Kromvel smatra se manifestom romantizma. U njemu Igo zahteva da nova književnost bude osećajna, a ne racionalna, da deluje snagom reči i osećanja, a ne propisanom formom i ukočenom konstrukcijom. Pisci klasičari su reagovali vatreno i oholo, ali romantičarska književna je već bila prodrla u život i zatalasala mlade književne generacije.

Slavni pisac je ostao veran svojim idejama do kraja života.

I u kasnim godinama života Igo je bio aktivan u književnom radu, stvarao nova dela i postao idol celog francuskog naroda. U takvoj slavi je i umro, u dubokoj starosti – 1885. godine.

 

Toni Morison

„Ne postoji rasa. Ni jedna. Postoji samo ljudska rasa – naučno, antropološki. Rasizam je konstrukt, društveni konstrukt.“

 

Američka književnica i profesorka, dobitnica Nobelove nagrade za sabrana dela, Toni Morison rođena je 18. februara 1931. godine.

Još kao dete je uživala u čitanju, a afroameričke narodne priče koje joj je otac često pripovedao su imale veliki uticaj na njena dela.

Kao prva afroamerikanka, viša urednica, u izdavaštvu je odigrala veliku ulogu u dovođenju „crnačke“ književnosti u mejnstrim.

Među mnogim knjigama koje je Morisonova razvila i uredila je Crna knjiga (1974), antologija fotografija, ilustracija, eseja i dokumenata o životu crnaca u Sjedinjenim Državama od vremena ropstva do 1920-ih. Izdavačka kuća Random Hause nije bila sigurna u pogledu ovog projekta, ali je njegovo objavljivanje naišlo na dobar prijem.

Podelite: