želim da budem vatrogasac

ŽELIM DA BUDEM VATROGASAC

Kventin Greban
Nema sumnje!
Kad medvedić Oskar poraste, biće vatrogasac.
Možda i dalje treba ponešto da nauči, ali mu ne nedostaju hrabrost, brzina i šaljiv duh!
Pošalji