zbirka zadataka iz projektovanja softvera (r)

ZBIRKA ZADATAKA IZ PROJEKTOVANJA SOFTVERA (R)

Laslo L. Kraus
Ova zbirka sadrži sve zadatke koji su u toku školske 2006/07 godine rađeni na vežbama iy predmeta Projektovanje softvera, a svrha joj je da studentima olakša praćenje nastave. Zadaci su priloženi u zatečenom obliku u kome se koriste u toku izvođenja vežbi. To znači da je uz pojedina rešenja priloženo vrlo malo dopunskih objašnjenja i to prvenstveno u obliku slika ili formula.
Pošalji