zbirka zadataka iz osnova računarske tehnike

ZBIRKA ZADATAKA IZ OSNOVA RAČUNARSKE TEHNIKE

Lazar Karbunar, Petar Prvulović, Bogdan Mirković
Rukopis obrađuje materiju iz oblasti osnovnih koncepata funkcionisanja računara u savremenom svetu i predstavlja sveobuhvatan pregled bitnih koncepata na kojima se zasniva rad računara. Vidna je sistematičnost kojom su autori napisali celi rukopis, te postepenost uvođenja u problematiku od jednostavnijih ka složenijim zadacima. Rukopis je napisan tako da ga bez poteškoc´a može pratiti i čitalac bez predznanja iz oblasti obrađene u rukopisu. Ovome doprinose i teorijski koncepti navedeni na početku svakog poglavlja, a koji su relevantni za oblast u kojoj se nalaze, čime se omoguc´ava čitaocu da dobije i teorijska saznanja i stekne čvrste temelje pre nego što počne da radi na zadacima u poglavlju.Recenzenti dr Đorđe Babići dr Nemanja Radosavljević
Pošalji