vukovoj zadužbini

VUKOVOJ ZADUŽBINI

Dejan Medaković

Nemerljiv je doprinos Dejana Medakovića u pokretanju almanaha Vukove zadužbine – Danice, koja u kontinuitetu izlazi od 1994. godine, lista Zadužbina i drugih važnih publikacija Vukove zadužbine. Bio je i inicijator pokretanja edicije Sinteze o slojevima kultura pojedinih zaokruženih prostornih kulturoloških celina. U skladu s tim nastojanjima, održani su naučni skupovi i objavljeni zbornici o Slojevima kultura Fruške Gore i Srema, Banatu i Bačkoj kroz vekove, a sada je u pripremi zbornik o Slojevima kulture Baranje. Naučni skup o ovoj temi održan je u Novom Sadu 2012. godine.

Već prilikom osnivanja Vukove zadužbine Dejan Medaković se založio za „čvrsto načelo“ kojeg se i danas pridržavamo – „da se Vukova zadužbina neće baviti politikom i da će poštovati sva ona različita mišljenja koja služe duhovnom uzdizanju srpskog naroda, unapređujući sve njegove istinske stvaralačke vrednosti“.Tražeći da realno procenjujemo naše mogućnosti – sredstva, kadrove i vreme u kome delujemo – Dejan se zalagao za to da se u radu Vukove zadužbine držimo načela „malih koraka“ koje u kontinuitetu daje poželjne i očekivane rezultate. Time izbegavamo opasnosti koje kriju velike reči i prazna obećanja i na kraju donose obavezna razočaranja i neizbežnu posustalost. Upravo zato Vukova zadužbina mora delovati promišljeno, oslanjajući se na trajne Vukove poruke, koje se prevashodno tiču očuvanja srpskog jezika i pisma, srpske kulture, duhovnosti i baštine, srpskih narodnih običaja i verovanja, srpskog folklora, zaštite naših manastira i drugih kulturno-istorijskih spomenika, životopisa znamenitih ljudi našega roda – govorio je Dejan Medaković.

Pošalji