novo
uvod u demokratiju

UVOD U DEMOKRATIJU

Novica Milić
"Uvod u demokratiju" autora Novice Milića pruža osnovni pregled klasičnih i modernih oblika demokratije, ističući aksiome koje su oblikovale političke sisteme kroz istoriju. Knjiga postavlja pitanje o stanju demokratije u Srbiji, istražujući izazove s kojima se suočava i razloge zbog kojih možda teško ostvaruje potpuni uspeh.

Klasična demokratija kod starih Grka zasnivala se na nekoliko aksioma – načelnih vrednosti: na jednakopravnosti, smenljivosti, javnosti, odgovornosti, slobodi.

Moderna demokratija je uvela veliki mehanizam političkog reprezentovanja koji je ove vrednosti preobrazio u nove rasporede moći.

Kako s demokratijom stoji Srbija i zašto u njoj ona teško uspeva?

Pošalji