novo
upravljanje odnosima s javnošću

UPRAVLJANJE ODNOSIMA S JAVNOŠĆU

Ljubiša Lukić, Rajko Bujković
"Upravljanje odnosima s javnošću" autora Ljubiše Lukića predstavlja značajan doprinos oblasti odnosa s javnošću, obuhvatajući teorijske i praktične aspekte ovog dinamičnog polja. Lukić se u svojoj knjizi bavi ključnim temama kao što su kredibilitet, moralni aspekti poruka, te specifičnosti odnosa s različitim segmentima javnosti. U radu se osvrće na značajne doprinose kako stranih tako i domaćih autora, uključujući radove Galjine Ognjanov sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, posebno u kontekstu uticaja veštačke inteligencije na odnose s javnošću. Ljubiša Lukić u "Upravljanje odnosima s javnošću" takođe analizira evoluciju kreiranja događaja, od tradicionalnih do virtuelnih i hibridnih, ukazujući na važnost ove funkcije za savremene aktere na tržištu i u javnim poslovima. Poseban akcenat stavlja na produkciju i verodostojnost vesti iz kompanija, što odnose s javnošću čini specifičnom delatnošću koja zahteva pažljivo osmišljavanje i prilagođavanje poruka. Kroz ovu knjigu, Lukić pruža sveobuhvatan i relevantan uvid u savremene izazove i prakse upravljanja odnosima s javnošću.

Veliki je broj radova, stranih, ali i domaćih autora, na temu odnosa s javnošću. Takođe, danas ne manjka ni udžbenička literatura iz oblasti odnosa s javnošću na srpskom jeziku, kako prevoda najeminentnijih stranih, tako i autora iz Srbije (pomenimo samo radove Galjine Ognjanov sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, koja se nedavno oglasila na temu uticaja veštačke inteligencije na odnose s javnošću).
Značajan pomak u pristupu obeležila je pojava čuvenog dela Ala i Laure Ris (Ries): The Fall of Advertising and the Rise of PR, koji su istakli ključnu karakteristiku odnosa s javnošću, zapravo ključnu razliku u odnosu na oglašavanje a to je kredibilitet. U međuvremenu beležimo i jačanje interesa za kreiranje događaja, koji su doživljavali transformaciju u pravcu kreiranja virtuelnih i hibridnih događaja. Utisak je da je funkcija odnosa sa javnošću ostala veoma važna za savremene aktere na tržištu, ali i u javnim poslovima. U tom okviru, javljaju se odnosi s javnošću kao specifična produkcija proizvodnja vesti iz kompanija. Svakako, specifična delatnost kao što su odnosi s javnošću (neki autori bi rekli: odnosi sa javnostima, ukazujući na činjencu da svaki segment javnosti zaslužuje posebno obraćanja, kako po suštini poruka, tako i po upotrebi odgovarajućih medija) izaziva i pokreće pitanja o moralnom aspektu poruka, njihovoj verodostojnosti, istinitosti.Siniša Zarić

Pošalji