tri musketara

TRI MUSKETARA

Aleksandar Dima

Aleksandar Dima, značajan francuski pisac I jedan od začetnika romana-feljtona, autor je najpoznatijeg avanturističkog romana Tri musketara.

Priča o tri musketara delom je sazdana na istorijskoj osnovi, a mladi plemić D'Artanjan je prvi lik sa kojim se srećemo. On odlazi u Pariz s namerom da uđe u red musketara. Iznenadnim spletom okolnosti upoznaje Portosa, Aramisa i Atosa koji mu postaju prjatelji i saborci u zadatku da odbrane kraljicu Francuske.

Odealno prikazana slika francuskog društva XVII veka, ali i hrabrosti i odsustva straha u odbrani otadžbine. Ovo su samo neki od mrvica koji ovo delo čine jednom od najboljih i najinteresantnijih istorijskih avantura

Pošalji