svakodnevni smak svijeta

SVAKODNEVNI SMAK SVIJETA

Stevan Tontić
Veći deo pesama nastao je na osnovu ratnih doživljaja pesnika u Sarajevu, koje je doživeo kao propast sveta. 
Pošalji