novo
sudska praksa krivičnopravne materije knj 3

SUDSKA PRAKSA KRIVIČNOPRAVNE MATERIJE KNJ. 3

Nikola Pantelić
Treća knjiga je nastavak predstavljanja sudske prakse u oblasti krivičnopravne materije u razdoblju od 2020. godine do 2023. godine. Ovo izdanje sadrži 300 sentenci i izvoda iz sudskih odluka, stavova i mišljenja iz krivičnopravne materije. Korišćene su odluke viših sudova, apelacionih sudova, Vrhovnog kasacionog suda i Ustavnog suda Srbije.

Metodološki pristup u drugoj zbirci je korišćen i u trećoj knjizi. Sentence su jasne, određene u jednoj ili dve rečenice, sa konciznim opisom i određenjem problema. Obrazloženja sudskih odluka, koja prate sentence, nisu navedena u integralnom obliku, već u izvodu. U zbirci sentence ne obuhvataju sve teme, odnosno institute krivičnog prava i članove Krivičnog zakonika, što je razumljivo, istim brojem odluka. U ovoj knjizi veći broj odluka odnosi se na (ne)zakonitost dokaza i postupanja suda u pogledu davanja naloga stranci za predlaganje dopunskih dokaza, kao i samostalnog određivanja dokaza. Takođe, značajna tema je i priznanje okrivljenog i njegov uticaj na krivični postupak. Međutim, odavno je poznato da nije svako priznanje dovoljno za osuđujuću presudu. Naprotiv, u mnogim slučajevima, uprkos priznanju okrivljenog, krajnji rezultat može da bude neočekivan za stranke u postupku. Naša zbirka, jednim delom, pruža odgovore na ova i na druga pitanja u sudskoj praksi i u tumačenju propisa.Sadržaj i registar pojmova, koji se nalaze u poslednjem delu knjige, služe preglednijem korišćenju sentenci i obrazloženih izvoda iz sudskih odluka.
Pošalji