novo
srpsko engleski komunikološki rečnik serbian english dictionary of communication

SRPSKO-ENGLESKI KOMUNIKOLOŠKI REČNIK - SERBIAN-ENGLISH DICTIONARY OF COMMUNICATION

Marija Boranijašević, Mirko Miletić
"Srpsko-engleski komunikološki rečnik - Serbian-english dictionary of communication" je nezaobilazan izvor za studente komunikologije i sve one koji žele da dublje razumejufenomen ljudskog komuniciranja. Autor Mirko Miletić pažljivo je prikupio preko pet stotina odrednica koje obuhvataju širok spektar tema, uključujući subjekte, sadržaj, oblike prakse i teorije komunikacije. Ovaj rečnik nije samo praktičan alat, već i početna tačka za ozbiljno istraživanje ovog kompleksnog fenomena. "Srpsko-engleski komunikološki rečnik" je esencijalno štivo za svakoga ko želi da produbi svoje znanje o komunikaciji i njenim aspektima.

Srpsko-engleski komunikološki rečnik sadrži preko pet stotina odrednica koje se odnose na fenomen ljudskog komuniciranja, odnosno na subjekte, sadržaj i posrednike u komuniciranju, oblike komunikacione prakse, društvene kontekste i sisteme komuniciranja, individualne efekte i relativno trajne društvene posledice komuniciranja, međuzavisnost društvene, komunikacione i medijske prakse, kao i na teorije i modele komuniciranja.

>Ovaj rečnik namenjen je prvenstveno studentima Komunikologije i komunikoloških nastavnih disciplina, kao i svim znatiželjnim čitaocima koji žele da steknu osnovna znanja o komuniciranju, ali i da kritičkim odnosom prema svakoj pojedinačnoj odrednici i Komunikološkom rečniku u celini započnu ozbiljno istraživanje različitih aspekata i sveukupnosti fenomena ljudskog komuniciranja

Pošalji