smrt u veneciji

SMRT U VENECIJI

Tomas Man

Roman koji pripada najranijem Manovom stvaralaštvu.

Ovaj kontroverzni roman bavi se problemom lepote i ljubavi njome prouzrokovane. Igri sila strasti i opijenosti lepim, prepušta se i glavni junak romana „Smrt u Veneciji“, Gustav fon Ašenbah.

Radnja, prepuna mitološkog simbolizma, prati posetu poznatog nemačkog pisca, fon Ašenbaha, Veneciji. Sam put od Minhena, preko Pule pa do Venecije, biva praćen spletovima čudnih i sablasnih okolnosti i grotesknih saputnika. Iziritirani, osetljivi nervni sistem fon Ašenbaha usmerava njegovu pažnju i strast znanu samo umetničkoj duši na prelepog malog dečaka Tadzia. Svoju fasciniranost njim on opravdava filozofskim argumentima u kojima ponavlja platonski dijalog Sokrata i Fedra, po kome je lepota „jedina forma duhovnog, koju možemo da prihvatimo našim čulima...“ Divljenje i ljubav postepeno dobijaju patološke razmere, svrstavajući ovo delo u red najšokantnijih remek-dela svetske književnosti...

Pošalji