slučaj vlastite pogibelji

SLUČAJ VLASTITE POGIBELJI

Kristian Novak
Slučaj vlastite pogibelji" je novi, intrigantan roman Kristiana Novaka koji se duboko oslanja na slavnu Antigonu. U ovoj knjizi, usamljeni pojedinac se nalazi rastrzan između zakona i morala, pravde i nepravde, žrtve i silnika. Kroz sukob između javnog i privatnog, muškog i ženskog, vrednosti i principa, autor hrabro istražuje neuralgične tačke savremenog društva. Radnja, ispričana na filmičan, duhovit, potresan i jezički briljantan način, otkriva korumpirane strukture policijskog i obrazovnog sistema. "Slučaj vlastite pogibelji" postavlja ključna pitanja o korupciji, lojalnosti, individualnosti naspram sistema, zakona i morala, ljubavi i slobode, pozivajući čitaoca na građansku hrabrost i rizik. Ovaj roman predstavlja svojevrsnu dokudramu koja neumoljivo demaskira tamne strane društva, ostavljajući čitaoca duboko zamišljenog nad izazovima modernog doba.

Kao i u slavnoj Antigoni – koja je neka vrsta podteksta novog romana Kristiana Novaka – i u Slučaju vlastite pogibelji usamljeni i nemoćni pojedinac rastrzan između zakona i morala, pravde i nepravde, žrtve i silnika, kazne i krivice, javnog i privatnog, muškog i ženskog, vrednosti i principa, ideala i želja, slobode i građanske neposlušnosti, pokreće sukob u kome strada zbog svojih uverenja. Slučaj vlastite pogibelji je svojevrsna dokudrama kojoj je cilj demaskiranje korumpiranog policijskog i obrazovnog sistema. Hrabro, uverljivo, filmično, duhovito, potresno, dijaloški i jezički briljantno napisan roman o neuralgi­čnim tačkama savremenog društva čiji je karakter najistinitije opisan u crnoj hronici.
Srđan V. Tešin


Roman Slučaj vlastite pogibelji Kristiana Novaka ispripo­vijedan je kao pletenica, od poglavlja u kojima se naizmjence smjenjuju glas profesorice i scenarij koji prati događaje i akcije koje se roje oko braće policajaca, i vodi nas kroz slojeve sistema u srce društva i likova. Pitanja korupcije, lojalnosti, pojedinca nasuprot sistema, zakona i morala, ljubavi i slobode… iskrsavaju antiknom snagom u nuklearnom dobu, našem dobu, svuda oko nas i pozivaju na građansku hrabrost i rizik.
Kruno Lokotar

SLUČAJ VLASTITE POGIBELJI, Kristian Novak

19.01.2024.

Slučaj vlastite pogibelji" je novi, intrigantan roman Kristiana Novaka koji se duboko oslanja na slavnu Antigonu. U ovoj knjizi, usamljeni pojedinac se nalazi rastrzan između zakona i morala, pravde i nepravde, žrtve i silnika. Detaljnije

U prodaji je novi roman Kristiana Novaka - Slučaj vlastite pogibelji

26.12.2023.

U izdanju Književne radinice Rašić, objavljeno je srpsko izdanje novog romana Kristiana Novaka - Slučaj vlastite pogibelji Detaljnije

Pošalji