novo
škola života

ŠKOLA ŽIVOTA

Bruno Šimleša
"Škola života" autora Bruna Šimleše poziva čitatelje na akciju, naglašavajući potrebu da se ne pomire sa životom koji ih ne zadovoljava i koji ne zaslužuju. U ovoj knjizi, Šimleša nudi alate proverene u praksi, koristeći iskustva svog desetogodišnjeg rada s ljudima. Autor veruje da je svima nama često jasna teorija, ali ne znamo kako da je sprovedemo u praksi. Knjiga "Škola života" ne može živeti umesto vas niti donositi odluke umesto vas, ali može pružiti inspiraciju i alate za stvaranje željenog života. Šimlešino iskustvo mu je pomoglo da otkrije šta zaista funkcioniše u praksi, pružajući čitateljima konkretne savete i smernice za unapređenje njihovog života.

Škola života poziva na akciju, apeluje da se ne pomirite sa životom koji vas ne zadovoljava i koji ne zaslužujete, te nudi alate koji su provereni u praksi. Za pisanje sam koristio iskustva svog, tada desetogodišnjeg rada s ljudima. To mi je iskustvo pomoglo da otkrijem šta zaista funkcioniše u praksi jer svima nama prečesto je jasna teorija, ali ne znamo da je sprovedemo u praksi. Naravno, knjiga ne može živeti umesto vas i ne može donositi odluke umesto vas, ali može pružiti inspiraciju i alate za stvaranje željenog života!

Iz predgovora autora

Pošalji