s druge strane života

S DRUGE STRANE ŽIVOTA

Brus Grejson
Dr Brus Grejson donosi nam priču koja nam je svima poznata. Kako se nositi sa iskustvom preživljavanja bliske smrti i izbeći medicinski zazor okoline saznajte u novoj knjizi "S druge strane života".

Slučajevi iskustava bliske smrti poznati su od davnina, međutim, medicinski svet ih je često posmatrao sa zazorom. Ali nakon što su pacijenti dr Brusa Grejsona počeli da opisuju ovakve događaje, on je počeo da istražuje. Decenije istraživanja uverile su ga u to da su iskustva bliske smrti u velikoj meri stvarna, da ostavljaju izuzetno dubok trag i da su, zapravo, važan izvor duhovnog razvoja – bez obzira na njihov izvor. Ona su izuzetno bitna onima koji su ih doživeli, budući da su im promenila život. No, kako pružaju veoma značajne putokaze za razumevanje uma i mozga, nagoveštavajući da um – deo nas koji doživljava svest – nije isto što i naš mozak – masa ružičasto-sive materije unutar lobanje – ona su neizmerno bitna i naučnicima. Naša kultura je imala tendenciju da na umiranje gleda kao na kraj naše svesti, kraj našeg postojanja. Ali dr Grejson pokazuje kako naučna otkric´a o procesu umiranja mogu podržati alternativnu teoriju. Umiranje bi moglo biti prag između jednog i drugog oblika svesti – ne kraj, vec´ prelaz. Zato je ova knjiga bitna svima nama, zbog onoga što otkriva o smrti i umiranju, i, što je još važnije, o životu i življenju.Mnogo toga je rečeno i napisano o smrti i onome što možda dolazi posle nje, a veći deo toga podstiče sukob između naučnih i verskih pogleda na svet. Međutim, autor u ovoj knjizi menja diskurs, pokazujući da su nauka i duhovnost kompatibilne. Zasnivanje naših uverenja i shvatanja na dokazima nije prepreka uvažavanju duhovnih i nefizičkih aspekata života. Iako je kroz suočavanje sa brojnim iskustavima bliske smrti autor naučio mnogo o njoj i onome što možda posle nje dolazi, ovo nije knjiga isključivo o smrti. Ovo je, takođe, knjiga o životu, o važnosti saosećajnosti i naše međusobne povezanosti, o onome što nas u životu ispunjava i što našem životu daje smisao.

Pošalji