novo
roman o cibulki

ROMAN O CIBULKI

Mihajlo Pantić
Knjiga "Roman o Cibulki" autora Mihajla Pantića istražuje živote junaka koji se, kao i većina današnjih ljudi, često ne osećaju dobro u svojoj koži. Pantić nudi priče koje se bave traganjem za razlozima takvih osećanja i narativizacijom njihovih života u svakodnevnom okruženju. Junaci ove knjige pokušavaju da pronađu smisao u ljubavi i iskupljujućim pričama, suočavajući se sa svojim egzistencijalnim okvirom koji često ne zadovoljava njihove žudnje i očekivanja. "Roman o Cibulki" ističe se svojom jednostavnošću koja čini živote ovih likova vrednim priče, oslanjajući se na srpsku, evropsku i svetsku pripovedačku tradiciju.

Junaci se u novijim pričama Mihajla Pantića, kao i velika većina današnjih ljudi, najčešće ne osećaju dobro u svojoj koži i u svom životu. Od traganja za razlogom zašto je to tako, i narativizacijom delanja ili nedelanja likova u odgovarajućem, mahom svakidašnjem okruženju, nastaje priča kojom se, onoliko koliko je to moguće, prevazilazi zadati egzistencijalni okvir, po pravilu nedostatan za ostvarenje žudnji i očekivanja junaka… Taj smisao oni, najpre, pokušavaju da otkriju u ljubavi i iskupljujućoj priči. I upravo se ta njihova naizgledna običnost čini vrednom priče, baš onako kako je to ustanovljeno u srpskoj, evropskoj i svetskoj pripovedačkoj tradiciji.

Pošalji