rešeni zadaci iz programskog jezika c

REŠENI ZADACI IZ PROGRAMSKOG JEZIKA C

Kraus Laslo
Zbirka zadataka "Rešeni zadaci iz programskog jezika C", autor Laslo Kraus, je pomoćni udžbenik za učenje programiranja na jeziku C. Zadaci prate gradivo autorove knjige "Programski jezik C sa rešenim zadacima". Zbirka je namenjena za upotrebu u fakultetskoj nastavi, ali može da se koristi i za samostalno produbljivanje znanja iz programiranja.

Rešenja svih zadataka su potpuna u smislu da priloženi programi mogu da se izvršavaju na računaru. Pored samih tekstova programa, priloženo je samo malo objašnjenja, prvenstveno u obliku slika i formula. Očekuje se da će izvođač nastave dati dodatna usmena objašnjenja slušaocima. Uz malo više napora, zadaci mogu da se shvate i samostalno. Uz svaki program dat je i primer izvršavanja da bi se olakšalo razumevanje kako program radi.

Kroz zadatke u zbirci "Rešeni zadaci iz programskog jezika C", pored elemenata samog jezika, prikazane su najčešće korišćeni postupci u programiranju: pretraživanje i uređivanje nizova, obrada znakovnih podataka, rad sa bitovima, rad sa dinamičkim strukturama podataka (kao što su liste i stabla) i rad sa datotekama. Posebna pažnja je posvećena i inženjerskim aspektima porgramiranja: preglednosti, razumljivosti i efikasnosti.

Sadržaj:

  1. Operatori
  2. Naredbe
  3. Nizovi
  4. Pokazivači
  5. Znakovi
  6. Funkcije
  7. Strukture
  8. Datoteke
Pošalji