razni putevi

RAZNI PUTEVI

Milan Savić
"Razni putevi" Milana Savića nešto je potpuno novo u formi i stilu na našoj književnoj sceni. Iako sam autor određuje delo kao pripovetku, ono je zapravo realistički roman, sa duboko razvijenim likovima čiji se putevi prepliću.

Iako Milan Savić Razne puteve u podnaslovu određuje kao pripovetku, ovo delo se i zbog teme i zbog kompozicije, kao i zbog produbljenosti likova može smatrati realističkim romanom. Milan Savić je u svome delu obuhvatio više životnih aspekata likova: porodicu, društvo, politiku, odnos prema crkvi, pokazujući da su pred svakom osobom, kako naslov kaže, razni putevi i da svako biće prolazi kroz unutrašnji razvoj i preobražaje. No, pažnja u Raznim putevima je pre svega usmerena na individualne životne puteve koji dovode do ljubavne sreće Savićevih likova.

Pošalji