novo
proekološki kriminalitet od legalnog eko aktivizma do proekološkog terorizma

PROEKOLOŠKI KRIMINALITET - OD LEGALNOG EKO-AKTIVIZMA DO PROEKOLOŠKOG TERORIZMA

Aleksandar Matković
Problematika ekologije, shvaćena u svojoj ukupnosti, predstavlja – slobodno se može reći – jedno od egzistencijalno najznačajnijih, ali i strukturalno najkompleksnijih pitanja današnjice. Bilo da se radi o etičkim, filozofskim, zdravstvenim, bezbednosnim, pravnim, ekonomskim ili ma kojim drugim aspektima pristupa, ekološka materija aktuelizuje se u savremenom svetu u punom svetlu. Iscrpljivanje prirodnih resursa planete Zemlje, ali i sve veća potražnja za njima, diktirana uslovima demografskog progresa i privrednog razvitka; nepobitno ugrožavanje i uništavanje ekosistema, ali i često odsustvo volje da se ono predupredi ili makar ublaži; progresivno povećavanje osvešćenosti o opasnostima nadolazećeg ekološkog kolapsa u bliskoj budućnosti, uz istovremeno svesno ignorisanje takvih rizika od strane značajnog dela donosilaca odluka i šire javnosti širom zemaljske kugle – svi ovi činioci stvaranju specifičnu klimu koju možemo okarakterisati kao „ekološku rastrzanost“ savremenog čoveka. Takva klima neretko dovodi do konfuzije u poimanju generalne ekološke perspektive; međutim, u izvesnim slučajevima, ona može imati i ekstremnije posledice, uključujući i opredeljivanje pojedinaca za krajnje invazivna „rešenja“ ekoloških problema. Upravo jedno od takvih „rešenja“ predstavlja fenomen radikalnog ekološkog aktivizma. Imajući u vidu njegovu specifičnost, njegovu relevantnost za niz naučnih oblasti (posebno u sferi sociologije, kriminologije, pravnih i bezbednosnih nauka), kao i sve veću aktuelnost koju će, smatramo, ovaj fenomen zavređivati u godinama koje su pred nama, opredelili smo se da upravo ka njemu usmerimo primarni fokus predmetne studije. Iz PredgovoraAutorMeđu ključnim vrednostima ove monografije izdvaja se društveni značaj teme koju je autor obradio, ali i potpuno odsustvo sličnih istraživanja u našoj zemlji i regionu – a spram autorovog specifičnog interdisciplinarnog usmerenja, slobodno se može reći i znatno šire. Takođe, tu spadaju i brojnost naučnih disciplina i oblasti istraživanja koje su obuhvaćene u knjizi, veoma širok tematski opseg, kao i lakoća sa kojom se autor snalazi u nizu raznorodnih oblasti. Za posebnu pohvalu su autorovipredlozi većeg broja novih stručnih pojmova (među kojima su i „proekološki kriminalitet“, „proekološki terorizam“ „proekološki sajber terorizam“ „eko-haktivizam“ i dr.), autorova predikcija bezbednosnih izazova koji se mogu očekivati u godinama koje slede, kao i uočavanje niza pravilnosti i tendencija unutar radikalnog ekološkog pokreta, uključujući i argumentovana predviđanja njegovih daljih razvojnih etapa.Boriša LečićU svom već prepoznatljivom – sveobuhvatnom i celovitom pristupu odabranoj tematici, koji nužno generiše ogroman autorski napor i vrsno poznavanje različitih društvenih fenomena dr Aleksandar Matković hrabro razotkriva nauci potpuno neistražena pitanja proekološkog aktivizma, odnosno čitav spektar procesa od legalne borbe za zaštitu životne sredine i svih njenih pojedinačnih ekomedijuma, koju je nemoguće teorijski unificirati, pa sve do proekološkog kriminaliteta. […] Delo odlikuje kompleksnost i širina pitanja kojim se autor bavi, sa više nego originalnim načinom obrade i analizom brojnih globalnih enviromentalističkih pojava i dopuštenih eko aktivističkih stremljenja, ali i situacija kada se ovakva delovanja mogu oteti kontroli i prerasti u kriminogena ponašanja. Bez obzira što predstavlja prvo monografsko delo ovakve vrste na našim prostorima, ali i šire, već je jasno da će ono duboko trasirati put daljim istraživanjima, što spektar radikalnih ekoloških aktivnosti ne samo zaslužuje, nego i zahteva. Kontemplirajući pristup predmetnoj problematici uz vrlo uspešno mobilisanje znanja iz različitih oblasti, kako bi se što uspešnije analizirala multidimenzionalnost radikalno environmentalističkog fenomena, razlozi su zbog kojih će ova Monografija zasigurno zaokupiti pažnju stručnjaka različitih profila, ali i šire javnosti obradom brojnih aktuelnih i zanimljivih ekoloških pitanja. […] Bez dileme, u rukama imamo odlično štivo koje prikazuje čovekovu borbu za zdravije i čistije okruženje iz jednog suštinski drugačijeg ugla iz kojeg ga većina nas gotovo nikada nije sagledala. […]Tamara Gajinov
Pošalji