pripovetke i zapisi

PRIPOVETKE I ZAPISI

Lazar Komarčić

Ova knjiga pr?dstavlja izbor najboljih pripov?daka iz Komarčić?vih zbirki Pripov?tk? (1894) i Slik? i pripov?tk? (1904). U j?dnom od najdominantnijih žanrova srpskog i ?vropskog r?alizma Komarčić oslikava likov? tradicionalnih srpskih porodica, pr?dstavljajući kroz njihov? životn? prič? i r?trosp?ktivno pripov?danj? toplinu porodičnog doma za vr?m? Božića – n?kad i l?d?nu atmosf?ru u bolnici – sad, j?dnakost u smrti svih n?j?dnakih ljudi na ovom sv?tu, kao i motiv n?ostvar?n? i n?iskazan? ljubavi. Svojom prst?nastom kompozicijom u pripov?danju, sličnoj Andrić?voj u Prokl?toj avliji, Komarčić?v? pripov?tk? dobijaju na svojoj slož?nosti i sloj?vitosti, čim? s? on pos?bno izdvaja od svih ostalih pripov?dača srpskog r?alizma.

Pošalji