priča o dva grada

PRIČA O DVA GRADA

Čarls Dikens
Priča o dva grada, remek-delo Čarlsa Dikensa, predstavlja jedan od najuticajnijih prikaza duha vremena Francuske revolucije. Ovaj istorijski roman nije samo politički panflet, već raskošna naracija koja istražuje ambivalentnost ljudske prirode u doba socijalnih previranja. Autor vešto prepliće sudbine likova u dva grada - Pariza i Londona, postavljajući ih kao ogledala engleskog i francuskog društva. Dikensova priča transcendirala je svoje vreme, ostavljajući dubok pečat na anglofonom književnom svetu. Kroz složenost likova, ovo delo postaje višeslojna saga, sentimentalna pripovest, uzbudljiva avantura i ozbiljan prikaz ključnih istorijskih promena. Priča o dva grada ostaje nezaobilazno štivo koje odražava tlačenje nižih klasa, revolucionarno nasilje i temeljne promene koje su obeležile epohu Francuske revolucije.

Pred vama je jedan od, u svetu književnosti, najcitiranijih prikaza duha vremena Francuske revolucije. Kako je ovaj roman važio za najuticajnije shvatanje ove revolucije u anglofonom svetu, možemo ga smatrati i jednim od najvažnijih istorijskih romana. U vreme revolucije, ali i u Dikensovo vreme, često je bilo poređenje engleskog i francuskog društva, te strah da se društvena previranja i krvavi obračuni iz prestonice Francuske mogu preneti i na prestonicu britanske imperije. Tako su i dva grada iz ovog romana upravo Pariz i London.

 

Raskošnim stilom i bogatom naracijom Čarls Dikens jedan je od najvećih svetskih pisaca, pa ni ovo delo nije jednobrazan politički panflet, ono oslikava ambivalentnost čovekove prirode iz koje izviru sukobljene istorijske istine: tlačenje nižih klasa, ali i revolucionarno nasilje nakon prevrata.

 

Kroz čitavu plejadu likova Dikensova priča postaje višeslojna, ona je istovremeno porodična saga, sentimentalna pripovest, uzbudljiva avantura i ozbiljan prikaz temeljnih istorijskih promena.

Pošalji