položaj srbije na turističkom tržištu kine

POLOŽAJ SRBIJE NA TURISTIČKOM TRŽIŠTU KINE

Aleksandar Unković
Knjiga "Položaj Srbije na turističkom tržištu Kine", autora dr Aleksandra Unkovića, pruža sveobuhvatan uvid u položaj Srbije kao turističke destinacije na tržištu Kine. Autor istražuje i analizira faktore koji utiču na privlačnost Srbije za kineske turiste, kao i izazove i mogućnosti za dalji razvoj turističke industrije u ovoj oblasti.
Pošalji