pojmovnik angažmana

POJMOVNIK ANGAŽMANA

Gazela Pudar Draško, Igor Cvejić, Mark Losoncz

Angažman se prostire kroz različite sfere naše stvarnosti, od privatnih zalaganja, preko radnih mesta, ugovora, javnih nastupa i participacija u društvenom i političkom životu zajednice, do izvršenja vojničkih komandi. Na svom putu čini se da se angažman kreće između ili transcendira ona klasična pitanja koja bi pomogla u njegovom određenju, kao što su pitanja pasivnosti i aktivnosti, individualnog i kolektivnog, striktnih dužnosti i fleksibilnosti itd. Pojmovnik angažmana oslikava strukturu angažmana prolazeći kroz različite faktore i pitanja na koja nas tema angažman obavezuje: ko se angažuje (subjekti angažovanosti), u čemu se angažuje (polja angažovanosti), koji su osnovni oblici angažovanog delanja, osnovne pretpostavke: kako je moguć i načine: kako se odvija kao i čemu vodi (ishodišta).

 

 

Pošalji