poetskokritički modernizam

POETSKOKRITIČKI MODERNIZAM

Jelena Panić-Maraš
"Poetskokritički modernizam" Jelene Panić-Maraš, studije su objedinjene u ovom delu, a bave se modernističkim tendencijama u srpskoj književnosti. Od najstarijih primera, preko promena u savremenom srpskom modernizmu, pa sve do Grozdane Olujić.

Studije Jelene Panić Maraš objedinjene u ovoj knjizi sagledavaju modernističke tendencije u srpskoj književnosti. U rasponu od preispitivanja Dučićevih stavova o prirodi pesničkog stvaranja do tumačenja složenog poetskog i jezičkog tkanja Milosava Tešića, autorka prati genezu i promene srpskog pesničkog modernizma, od čisto književnih fenomena do toga kako se u poeziji i kritici reflektuje društvena, kulturna i politička stvarnost. Stanislav Vinaver i Momčilo Nastasijević ukazuju se kao važni akteri ovih promena koji su, svaki na svoj način, profilisali modernističke tokove u prvoj polovini prošlog veka – Vinaver doslednim zalaganjem za slobodu umetničkog stvaranja a Nastasijević izgradnjom autentičnog vida umetničke egzistencije. Druga celina knjige posvećena je otkrivanju različitih manifestacija erotskog u srpskoj lirici dvadesetog veka kao mogućnosti uspostavljanja nove, provokativne i drugačije, slike sveta i pesničke samosvesti. U završnom delu knjige autorka se bavi erotskim motivima u modernoj srpskoj prozi, istražujući strategije zavođenja i mehanizme vlasti koji deluju u književnom svetovima Borisava Stankovića, Ive Andrića ili Grozdane Olujić. Knjiga Poetskokritički modernizam donosi promišljenu analitičku vizuru koja otkriva mnoge intrigantne i do sada nedovoljno uočene aspekte srpske modernističke poezije i proze.

Pošalji