pobunjeni um eseji iz radikalne socijalne filozofije

POBUNJENI UM - ESEJI IZ RADIKALNE SOCIJALNE FILOZOFIJE

Ankica Čakardić

Pobunjeni um zbirka je radova o različitim filozofskim sustavima, idejama, fenomenima i konceptima, a sve ih povezuje angažiranost, spremnost na prekoračenje ne samo društvenog statusa quo, već i činjenica da filozofiju razumiju kao praksu ili refleksiju odnosa prema življenoj, iskustvenoj i proizvedenoj stvarnosti. Jednako tako, riječ je o pokušaju da se odgovori na trend smještanja filozofije tek u teorijski registar — često shvaćen kao “;čisto filozofiranje” — u odmaku spram zbilje i prakse. Radovi u knjizi u metodološkom smislu nastaju na sjecištu marksističke i feminističke analize različitih socijalno-filozofskih pitanja, uz popratno intelektualno-historijsko tumačenje.

Osvjetljavanjem brojnih niti kojima su povezane filozofije Hobbesa i Lockea, Hegela, Marxa, Engelsa, Zetkin i Luxemburg, de Beauvoir i Foucaulta, autorica zahvaća korijene i tokove razvoja radikalne misli. Djelo nudi i problemski presjek bitnih tema socijalne filozofije: filozofija i praksa, individualizam i vlasništvo, izvori feminizma, postmoderna i kritika subjekta.—Luka Bogdanić

Radovi ove knjige idu, kako kaže naslov, u korijen naše društvene smještenosti. Promišljaju filozofijska nastojanja da se izađe na kraj s našom socijalnom dimenzijom. Iako ih je autorica nazvala esejima, oni su to kao znanstveni “;pokušaji”, a ne po nekoj neobvezatnosti; nisu slučajni ni tema ni raspored. Misao, da bi doista bila radikalna, mora zadovoljiti najstrože znanstvene kriterije, a to je ono što imamo u novoj knjizi Ankice Čakardić.—Nadežda Čačinovič

ANKICA ČAKARDIĆ je nositeljica Katedre za socijalnu filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je monografija Sablasti tranzicije — socijalna historija kapitalizma i Ustajte prezrene na svijetu — tri eseja o Rosi Luxemburg, od kojih je potonja objavljena i na engleskom i njemačkom jeziku. Uredila je nekoliko knjiga te objavila brojne članke u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Članica je uredništva izdanja The Complete Works of Rosa Luxemburg (Verso).

Pošalji