novo
odobrena u srbiji žena, majka, ministar(ka)

ODOBRENA U SRBIJI - ŽENA, MAJKA, MINISTAR(KA)

Emilija Radibratović
"Odobrena u Srbiji - žena, majka, ministar(ka)" je provokativna monografija autorke Emilije Radibratović koja duboko zaranja u srpski onlajn medijski pejzaž, osvetljavajući preovlađujuće rodne predrasude i zagovarajući nužnu medijsku transformaciju. Kroz analizu jezika i kulture, ova knjiga pruža jasno i argumentovano tumačenje društveno konstruisanih obrazaca mišljenja i ponašanja u vezi s rodnim ulogama, istovremeno ističući potencijale dubljeg razumevanja integracijom različitih disciplina. Autorica teži promeni i osnaživanju nemoćnih, a knjiga postavlja temelje za novo čitanje medija i upozorava na produbljene rodne podele u onlajn svetu. Emilija Radibratović daje osvežavajući perspektivu u vreme kada se javni diskurs zasićuje beskrajnim raspravama o rodu, donoseći vispreno i ubedljivo delo koje poziva na društvenu promenu.

„Nije ovde reč o mizoginiji (mada se na nekim mestima neminovno uočava), niti je reč o obespravljenosti isključivo jednog roda koja se ogleda u jeziku. Reč je pre svega o dodeljenoj rodnoj identifikačiji koja ljude sputava da pronađu sopstveni, individualni glas i prepoznaju sopstvena lična svojstva prema kojima će donositi ključne, životne odluke ili preduzimati svakodnevne, tehničke korake, prepoznavati svoje autentične misli i emocije, birati svoju profesiju, svoj lični razvoj i stil, i na taj način jačati celokupno društvo. Da li je ovo feministička knjiga? Ima raznih feminizama – progresivnih, subverzivnih, radikalnih, liberalnih, potpuno hermetičnih, oportunističkih... Ova knjiga je verovatno na tragu izvornog ili bi možda trebalo da bude, jer je na strani nemoćnih, odnosno, kako bi u liberalnom kapitalizmu rekli, nesnađenih. I jer teži promeni.“ U vreme kada u javnom diskursu polako prevladava osećaj zamora od beskrajnih rasprava o rodu, rodnim odnosima i rodno (ne)osetljivom jeziku, monografija dr Emilije Radibratović pravo je osveženje. Odobrena u Srbiji sveobuhvatna je analiza, koja zadire duboko u srpski onlajn medijski pejzaž, bacajući svetlo na preovlađujuče i postojane rodne predrasude, dok se istovremeno zalaže za preko potrebnu medijsku transformaciju. Sve to čini jasno, vispreno i ubedljivo.Prof. dr Ana Kuzmanović JovanovićU naučnim okvirima Odobrena u Srbiji otkriva ogromne potencijale dubljeg razumevanja jezika i kulture integrisanjem različitih disciplina i subdisciplina, dok medijskim poslenicima i široj javnosti pruža jasno i argumentovano tumačenje društveno i kulturno konstruisanih obrazaca mišljenja i ponašanja u vezi s rodnim društvenim ulogama utemeljenim u diskursu moći, kao rodnu lupu za novo čitanje medija ali i kao upozorenje na nove, produbljene rodne podele.Prof. dr Jelena FilipovićTema rodne podele u onlajn medijima otkriva se ne samo kao rodno pitanje već i kao još jedan duboki društveni jaz, pored socijalnog, ekonomskog, obrazovnog i kulturnog jaza, koji korisnici novih tehnologija, u iluziji da imaju kontrolu nad medijskim sadržajima, prihvataju kao podrazumevani, uzimajuči učešća u reprodukciji takvih podela i posredno dopuštajući osnaživanje centara moći.Prof. dr Tamara Vučenović

Pošalji