novo
od srbije do srbije u potrazi za modernizacijom

OD SRBIJE DO SRBIJE - U POTRAZI ZA MODERNIZACIJOM

Konstantin Nikiforov

Konstantin Vladimirovič Nikiforov ruski je istoričar, stručnjak za noviju i savremenu istoriju Srbije i Balkana. Diplomirao je na Fakultetu za istoriju Moskovskog državnog univer-ziteta (1982), magistrirao s temom „Spoljašnja poli-tika Kneževine Srbije tokom 40-ih do početka 50-ih godina XIX veka“ (1987), dok je tema njegove doktorske disertacije bila „Bosanska kriza i pozicija Rusije 1992–1995“ (2000). Od 2004. direktor je Instituta za slovenske studije Ruske akademije nauka. Glavni je urednik Slovenskog almanaha. Predavao je na Fakul-tetu za istoriju Moskovskog državnog univerziteta na Katedri za istoriju Južnih i Zapadnih Slovena (2006–2020). Autor je 220 naučnihradova, među kojima su „Načertanije Ilije Garašanina“, „Između Kremlja i Republike Srpske“, „Srbija na Balkanu u XX veku“. Jedan je od autora kolektivnih monografija poput Istorija Balkana.Na prelomu epoha i Jugoslavija u XX veku. Radove objavljuje na ruskom, srpskom, engle-skom, nemačkom, francuskom, rumunskom, mađarskom, grčkom i kineskom jeziku.

Pošalji