objektivna odgovornost za štetu

OBJEKTIVNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Marija Karanikić Mirić
U uvodu ove monografije autorka koncizno, na pristupačan i razumljiv način uvodi autora u kompleksnu oblast građanskopravne odgovornosti ? odgovornost koja se može zasnovati bez obzira na krivicu odgovornog lica. U prvom delu („Osnovna pitanja“) izložene su osnove odgovornosti, pojam objektivne odgovornosti, odnos subjektivne i objektivne odgovornosti, i posebno, opšta norma o odgovornosti, karakteristična za domaće pravo (za razliku od svih onih evropskih pravnih sistema koji u oblasti odgovornosti poznaju samo ono što se naziv ad hoc legislativa).
Pošalji