novi svetski finansijski poredak

NOVI SVETSKI FINANSIJSKI POREDAK

Vesela Vlašković, Jelena Vitomir, Mirjana Orašanin
Knjiga obrađuje aktuelne procese na svetskom finansijskom tržištu sa posebnim osvrtom na kinesku inicijativu Pojas i put u kojoj je u poslednjoj deceniji, učestvovalo 150 zemalja koje čine tri četvrtine svetske populacije.
Pošalji