nostalgija za smrću i druge pesme

NOSTALGIJA ZA SMRĆU I DRUGE PESME

Havijer Viljaurutija

Poznati meksički pesnik, kritičar i dramaturg Havijer Viljaurutija (1903-1950) bio je deo grupe pesnika okupljenih oko časopisa „Savremenici“, a takođe i njen najoriginalniji književni kritičar. Blizak nadrealizmu, njegove su igre rečima rezultat spoja emocija i inteligencije, a njihovi odjeci predstavljaju intimni dijalog sa smrću. Viljaurutijin pesnički opus odlikuju slike napuštenosti, očaja, mračne strane sveta, te brojne asocijacije na smrt. Antologija „Nostalgija za smrću i druge pesme“, napisana je pod snažnim uticajem nadrealizma. Izbor predstavlja najlepše pesme iz zbirki „Odrazi“ (1926), „Nokturni“ (1933), „Nostalgija za smrću“ (1938) i „Prolećne i druge pesme“ (1948).

Pošalji