novo
nesavršene mitovi o ženskim mentalnim bolestima i njihovom lečenju

NESAVRŠENE: MITOVI O ŽENSKIM MENTALNIM BOLESTIMA I NJIHOVOM LEČENJU

Lidija Vasiljevič
"NEsavršeNE: mitovi o ženskim mentalnim bolestima i njihovom lečenju" je provokativno delo koje potpisuje Lidija Vasiljevič. Knjiga pruža feminističku analizu tradicionalnog patrijarhalnog pogleda na žensku normalnost, istovremeno dekonstruišući mitove o mentalnim bolestima kod žena i strategije patologizacije unutar psihijatrije i psihoterapije. Autorica sistematski preispituje razvoj kroz vreme, od prvih podela na normalno i patološko, do današnjih kompleksnih percepcija ženske psihologije. Kroz studiju slučaja klijentkinja, pacijentkinja i žena koje su podvrgnute takvim procenama, knjiga naglašava važnost razumevanja i oslobađanja od višestruke diskriminacije i dodatne patologizacije koja pogađa žene. Ovo delo postavlja temelje za novi, oslobođeniji pristup psihološkom zdravlju žena, ističući važnost slobodnog razvoja njihovih kapaciteta.

Knjiga je feministička analiza tradicionalističkog patrijarhalnog viđenja i tretiranja normalnosti žene, mitova o ženskim bolestima i dekonstrukcija strategija patoligizacije u okvirima psihijatrije i psihoterapije.
Kroz sistematizaciju, koja je hronološki obuhvatila period od prvih podela na normalno i patološko, preko analize histerije i depresije kao tzv. tipično ženskih simptoma do današnjih višeslojnih i konzumerskih viđenja različitih dimenzija realnosti - problema u ishrani, sferi seksualnosti, postavljanja granica, opsesivno - kompulzivnih poremećaja i drugih ( što realnih što nametnutih procena), ponuđeno je drugačije viđenje žene i njenog psihološkog zdravlja.Iako su glavne junakinje knjige klijentkinje, pacijentkinje i žene koje su tako procenjivane, poseban akcenat je i na višestruko diskriminisanim i dodatno patologiziranim ženama, kao i na pomagačicama i njihovom trnovitom putu ka istini i pristupima koji su okrenuti slobodnom razvoju kapaciteta.

Izdvajamo nekoliko novih naslova sa našeg sajta

12.03.2024.

Iz bogate književne produkcije, kao preporuku izdvajamo nekoliko zanimljivih i raznovrsnih novih naslova. Detaljnije

Pošalji