neoliberalna kultura sopstva

NEOLIBERALNA KULTURA SOPSTVA

Milan Urošević
Pitanja koja monografija otvara i odgovori koje nudi centralni su za razumevanje procesa konstituisanja savremenih subjekata u kontekstu istorijski specifičnih neoliberalnih procesa, reprezentacija, normi i praksi. Osim doprinosa korpusu znanja o ovim pitanjima, nesumnjiv je i doprinos zasnivanju potencijalnih kritičkih projekata koji mogu voditi daljem preispitivanju, kritičkom promišljanju i praksama otpora hegemonim principima i praksama koji služe podešavanju savremenih individua dominantnim režimima upravljanja.
Pošalji