natašte

NATAŠTE

Marija Jordeva
"Natašte" Marije Jordeve pripovest je o jednoj porodici i jednoj prikolici. O životnom krugu, od prisustva do odsustva. O neminovnoj prolaznosti, o uspomenama koje se podstiču čulima. O ljubavi koja prožima sve odnose. O putovanjima, o ukusima. O domu, dokle god je jedne tačke u kojoj se susrećemo.

Pripovest o jednoj porodici i jednoj prikolici. O životnom krugu, od prisustva do odsustva. O neminovnoj prolaznosti, o uspomenama koje se podstiču čulima. O ljubavi koja prožima sve odnose. O putovanjima, o ukusima. O domu, dokle god je jedne tačke u kojoj se susrećemo.

Marija Jordeva rođena je u Skopju, odrastala u Moskvi, studirala u Ljubljani. U Beogradu je upoznala svog čoveka i konačno spustila sidro.

Po obrazovanju je novinarka i dizajnerka.
Mašta o doktoratu iz antropologije.

„Kada slikam, ne boli me ništa,
a kada ne slikam boli me sve. Tada pišem.“

Natašte je njen prvi roman.

Pošalji