novo
moje simpatije 2

MOJE SIMPATIJE 2

Marko Car
Druga knjiga serije Moje simpatije Marka Cara predstavlja, ponovo, zbirku njegovih kritičkih osvrta na lik i celokupno delo njemu omiljenih autora koji nisu obuhvaćeni prvom knjigom. Posebno je značajno predstavljanje pisca Nikole Tomazea i njegovog opusa, o kome se malo znalo kao pripadniku srpske književnosti, kao i Petra Preradovića, čiji je nacionalni identitet i danas tema rasprave, a sam se deklarisao kao Srbin. Car prikazuje ove autore i kao učesnike u postavljanju temeljasrpske kulture van matice, ali i njihov doprinos ideji slovenstva i snu o oslobođenju od tuđinske vlasti. Nepristrasan i veran svom jedinstvenom uglu posmatranja književnih pojava, Car daje unešto drugačiji pogled i na stvaralaštvo Dučića, Matoša i ostalih svojih „simpatija”.
Pošalji