moć samopouzdanja

MOĆ SAMOPOUZDANJA

Brajan Trejsi
Samopouzdanje je sposobnost da izađete iz svoje zone komfora i preduzmete rizike koji ne garantuju uspeh.

Moć samopouzdanja objašnjava da je sigurnost u sebe „mentalna kondicija”. Možemo je razviti nizom redovnih vežbi za izgradnju i održavanje viših nivoa samopouzdanja u svakoj oblasti života. Ova knjiga zastupa ideju da ništa nije nemoguće kada imate samopouzdanje. Svako poglavlje biće lekcija kako da steknete mentalnu kondiciju, što uključuje:– osnove samopouzdanja,– cilj i ličnu moć,– postizanje sigurnosti u sebe i majstorstva,– uspeh u ličnim odnosima,– saradnju s teškim ljudima,– pokazivanje samopouzdanja na delu.
Pošalji