mati

MATI

Maksim Gorki
Dramatični roman o revoluciji, govori o buđenju svesti među radnicima i ideološkoj borbi protiv kapitalizma. Glavni lik romana je majka jednog od vodećih revoluciognara. Lik majke u ovom delu je univerzalan i pokazuje da nema granica do kojih majka može ići zbog ljubavi prema sinu. Roman ne govori samo o revoluciji koja pokušava da podigne radnički narod, već prerasta u priču o majčinom srcu.
Pošalji