novo
malina

MALINA

Nebojša Dragojević
U četvrtoj zbirci pesama Nebojše Dragojevića „Malina“, uočljiv je njegov trzaj kroz stvarnost, u kojoj više nema izgovora. Ako se nekad preispitivao i obračunavao sa sobom i sa prošlošću, sada se hrabro suočava sa sadašnjošću, koja je već u prolazu. Zato je najveća vrednost koju još ima – vreme. Dragojević i u „Malini“ nastavlja da traga za sopstvom, smislom života, i kroz svetlost i kroz mrak, razotkrivajući svoje strepnje o večnom, i svu neizvesnost na prolasku kroz misterije života.

Ipak, osnova tematskog i emocionalnog naboja, sa najvećim brojem pesama, u zbirci, jeste ljubav u zrelim godinama. Pesnik je svestan da je mladostodavno otišla, ali i zadocnela ljubav donosi buđenje životnih snaga, a ne propast. Sada se samo za ljubav ima vremena.Svojim stavom potvrđuje univerzalnu dimenziju ljudske sudbine i večitih dilema, u kojima je „poezija nigde i svuda”, a ljubav i zauvek i svuda.Pesma je suština pesnikovog bića. Njom se mere i život i smrt. Poetika Nebojše Dragojevića davno je nebu zaveštana.Tamara Sarafijanović
Pošalji