limesplus klima(ks) planete

LIMESPLUS - KLIMA(KS) PLANETE

Grupa autora
Časopis "LIMESplus" objavljuje autorske tekstove iz oblasti politike i nauke, ekonomije i kulture, i sučeljava stavove svih značajnih aktera društveno-političkih i geostrateških promena i interesa na području Zapadnog Balkana.
Pošalji