novo
ličnost i moć graditelji i uništitelji moderne evrope

LIČNOST I MOĆ: GRADITELJI I UNIŠTITELJI MODERNE EVROPE

Ijan Keršo
Ličnost i moć: Graditelji i uništitelji moderne Evrope Ijana Kerša pronicljivo istražuje vođe koji su oblikovali Evropu dvadesetog veka. Kroz brižljivo promišljene prikaze dvanaest izuzetnih vođa, kao što su Lenjin, Hitler, Staljin, Musolini, Čerčil, De Gol, Adenauer, Franko, Tito, Tačer, Gorbačov i Kol, Keršo pruža dublje razumevanje kako su različite ličnosti koristile moć i uticale na tok istorije. Ova knjiga ne samo da osvetljava načine na koje su ovi lideri delali na svetskoj pozornici, već i šta je to u vezi sa njima i vremenom u kome su živeli što im je omogućilo da često imaju nesputanu moć. Ličnost i moć: Graditelji i uništitelji moderne Evrope je ubedljivo, oštroumno i nadahnuto delo koje istražuje uticaj pojedinaca na društva i istorijske događaje, pružajući ključni okvir za razumevanje moći i njenog korišćenja u modernoj Evropi.

"Pronicljivo prikazani portreti vođa koji su oblikovali Evropu dvadesetog veka."
– Observer

Lenjin – Musolini – Staljin – Hitler – Čerčil – De Gol – Adenauer – Franko – Tito – Tačer – Gorbačov – Kol

U kojoj meri jedan vođa može da menja tok istorije?
Moderno doba svedoči pojavi pojedinaca na čelu evropskih država koji su često u svojim rukama imali neograničenu vlast i radili šta im se prohte, ne obazirući se na posledice, ali i onih koji su svojom vizijom doprineli svetloj budućnosti kontinenta. Nova knjiga Ijana Kerša je ubedljivo, oštroumno i nadahnuto nastojanje da se razumeju ti vladari, kako oni koji su delali na svetskoj pozornici tako i oni čiji se uticaj više ograničavao na države na čijem su čelu bili. Šta je to u vezi sa njima i sa vremenom u kome su živeli što im je omogućilo da u svojim rukama često imaju nesputanu moć? I šta je dovelo do okončanja te ere? Keršo razmatra različite tipove karaktera, od Lenjina, Hitlera, Staljina, Musolinija, Čerčila i De Gola, preko Adenauera, Franka i za nas uvek interesantnog Tita do Gorbačova, Margaret Tačer i Kola. Oslanjajući se na svoje izuzetno znanje eminentnog istoričara, istražuje kako su ličnosti koje su se međusobno izrazito razlikovale koristile moć.„Brižljivo promišljeni prikazi dvanaest izuzetnih vođa koji su odigrali presudnu ulogu u Evropi dvadesetog veka.“– Financial Times„Ovi izuzetno temeljni opisi važnih ličnosti i njihovog uticaja na milione ljudi pomažu nam da bolje razumemo zašto je današnji svet ovakav kakav jeste.“– BookPage„Svojim oštroumnim prikazima bitnih istorijskih ličnosti, Keršo pruža važan okvir za razumevanje moći i načina na koji se ona koristi.“– Kirkus„Ijan Keršo nam ovom knjigom jasno ukazuje da su društva verovatno srećnija i zdravija kada su vođe najmanje važne.“– Sunday Times

Pošalji