novo
kvantno računarstvo

KVANTNO RAČUNARSTVO

Aleksandar Radovanović
Knjiga Kvantno računarstvo dr Aleksandra Radovanovića predstavlja jedinstven poduhvat u kome se oblast kvantnog računarstva tretira sveobuhvatno. Počevši od pregleda osnovnih matematičkih pojmova potrebnih za razumevanje izloženog materijala, sadržaj uključuje teorijske osnove kvantnog računarstva, osnovne elemente i principe implementacije kvantnih kola, sve do analize važnijih algoritama. Iako je knjiga pre svega namenjena studentima kvantnog računarstva, ona takođe može da bude od velike koristi i svima onima koji su zainteresovani da uđu u ovu kompleksnu, ali uzbudljivu materiju.
Dr Boris Janković
Pošalji