novo
kosovska tragedija i ugašeno ognjište

KOSOVSKA TRAGEDIJA I UGAŠENO OGNJIŠTE

Žarko Lazarević
Kosovska tragedija je dramska pesma u četiri čina, sa prologom i epilogom, nastala 1913. u vreme trijumfalnog raspoloženja nakon balkanskih ratova. Ovom dramskom poemom Lazarević nas vraća u četrnaesti vek i oživljava likove kneza Lazara, kneginje Milice, devet Jugovića, Miloša Obilića i Vuka Brankovića, ostajući dosledan legendi o njegovoj izdaji na Kosovu polju, koja je nastavila da se širi u narodu.

Ugašeno ognjište je drama iz seoskog života u pet činova, napisana 1914. To je zapravo folklorni komad s pevačkim i muzičkim numerama, pisan po uzoru na Podvalu i Dva cvancika Milovana Glišića i na Đida Janka Veselinovića i Dragomira Brzaka.
Pošalji