novo
konj dobri i oružje

KONJ DOBRI I ORUŽJE

Miloš Ivanović
"Konj dobri i oružje" autora Miloša Ivanovića je monografija koja pruža sveobuhvatan istorijski pregled borbe srpskih despota i vlastele za očuvanje državnog suvereniteta tokom prve polovine XV veka. U periodu kada je Srbija bila pod stalnim pritiscima Turske sa istoka i jugoistoka, kao i Ugarske države sa severa, "Konj dobri i oružje" osvetljava složene političke i vojne izazove s kojima su se suočavali srpski vladari. Ova knjiga detaljno istražuje strategije i taktike koje su srpski despoti koristili kako bi održali svoju nezavisnost, kao i njihove sukobe i saveze sa susednim silama. Kroz pažljivo analizirane istorijske događaje i ličnosti, Miloš Ivanović donosi bogat i živopisno prikazan period srpske istorije, pružajući čitaocima dublje razumevanje o borbama i diplomatiji tog vremena.

Monografija predstavlja svojevrstan istorijski pregled borbe srpskih despota i vlastele za očuvanje državnog suvereniteta tokom prve polovine XV veka, pod pritiscima Turske sa istoka i jugoistoka i Ugarske države sa severa.

Pošalji