komplet savremena poezija

KOMPLET: SAVREMENA POEZIJA

grupa autora
Komplet sadrži tri zbirke: GOVORI GRAD, Ana Miloš KAKO NASTAJE CRNA, Marija Kostić PRSTI U PSEĆEM KRZNU, Aleksandra Jovanović

GOVORI GRAD, Ana Miloš

U zbirci Govori grad Ane Miloš nekoliko motiva se pominje veoma često – grad, reka i prozor, a nešto ređe – beskraj. Redundantnost tih motiva, u poetičkom smislu, obezbeđuje jasan i delatan autorski koncept, koji, svakako, ne podrazumeva nasumičnu prekomernosti; reč je o produktivnom poetičkom principu, koji definiše zbirku u celini, čineći je čvrsto uvezanom centralnim motivom grada (ili Grada).

KAKO NASTAJE CRNA, Marija Kostić

U zbirci Kako nastaje crna, prikazana su unutrašnja previranja lirskog subjekta koji pokušava da pronađe sopstveni identitet i razume svoje mesto u svetu, preispitujući svoje uloge i postavljajući sebe u odnosu na druge.

PRSTI U PSEĆEM KRZNU

Od autorke ovekovečene mnogobrojnim nagradama, stiže nova poslastica, zbirka pesama.

Pošalji