kako postati nesrećan bez tuđe pomoći

KAKO POSTATI NESREĆAN BEZ TUĐE POMOĆI

Pol Vaclavik
Prevela s ruskog: Sanja BojićPolice knjižara danas su krcate literaturom iz oblasti samopomoći. Pol Vaclavik je objavio verovatno prvi priručnik sa uputstvima za promovisanje sopstvene nesreće, uspešnu parodiju self-help žanra. Teoretska osnova knjige zasnovana je na nalazima takozvane Palo Alto škole, čiji je jedan od pokretača Vaclavik. Teorija komunikacije koju su pripadnici škole razvili u suštini je izvedena iz istraživanja paradoksa ljudske komunikacije i njenih poremećaja. Kako postati nesrećan počiva upravo na tim paradoksima i slobodi da se poigramo sa besmislenim i iracionalnim postupcima kojima samosabotiramo sebe, ne prežući od hvatanja ukoštac sa prošlim, sadašnjim i budućim umišljenim problemima.
Pošalji