kad porastem biću

KAD PORASTEM BIĆU...

Kventin Greban
U školi, učitelj pita svakog đaka kojim poslom želi da se bavi kad poraste.
Mašinovođa, doktorka, policajac...
Mnogi od njih sanjaju šta će biti kada porastu. Ali Đulijet i dalje ne zna.
Pošalji