kad je dabar sreo vidru pesme za decu i decu u odraslima

KAD JE DABAR SREO VIDRU: PESME ZA DECU I DECU U ODRASLIMA

Dušan Teodorović

Mnoga čuda su se desila kad je dabar sreo vidru. I ta čuda još traju i pozivaju vas da ih svakako upoznate.O nekim od tih čuda Dušan Teodorović je napisao neodoljive pesme koje je lepo čitati, lako pamtiti i sa zadovoljstvom prenositi drugima.
Tako su nastale ove pesme za decu i decu u odraslima.
Reč je o zanimljivim i duhovitim, igrivim i vedrim pesmama ispunjenim jezičkim obrtima, maštom punom slobode, istinskom radošću igre i otvorenim odnosom prema novim i mladim čitaocima.
Šta se sve nalazi u vreći za snove, gde žive dobre ale i sa kojim sve životinjama traje najbolja zabava?

Pošalji