novo
jezičke raskrsnice

JEZIČKE RASKRSNICE

Jasna Obradović
"Jezičke raskrsnice" je priručnik koji pruža dubok uvid u pravilnu upotrebu jezika, posebno važnu za policijske službenike i druge profesije u kontaktu s javnošću. Autor Jasna Obradović, iskusna u visokom obrazovanju i istraživačkom radu, pruža jasnoću u korišćenju termina, fraza i izraza. Profesorica Obradović ističe važnost službene pismenosti za policijske službenike kako bi komunikacija bila jasna i efikasna, doprinoseći tako bezbednosti građana i kvalitetu odnosa s policijom. Preporuke od strane stručnjaka kao što su Prof. dr Saša Mijalković i Danica Todorov dodatno potvrđuju korisnost ovog priručnika za širi krug čitatelja, uključujući i državnu administraciju. Knjiga je sistematična, jasna i neprocenjiva za svakodnevnu primenu, čime pruža osnovu za uspešnu komunikaciju u profesionalnom okruženju.

„I pored dugogodišnjeg iskustva u visokom obrazovanju i u naučnoistraživačkom radu, čitajući ovaj priručnik, zatekoh sebe više puta u dilemi o pravilnom korišćenju pojedinih termina, fraza i izraza. (…) savremen policajac u sklopu stručnog obrazovanja mora imati i službenu pismenost, odnosno komunikacione veštine, tako da njegove reči, namere i postupci budu jasni svima sa kojima komunicira. To će doprineti bezbednosti građana i una pređenju odnosa sa policijom, smanjenju pritužbi na postupanje policijskih službenika, onemogućavanju kriminalcima da pronađu “rupe u zakonu” koje su napravljene nepravilnom policijskom komunikacijom, povećanju efikasnosti rada tužilaštva i sudova. U tome će nam nesumnjivo mnogo pomoći i priručnik naše omiljene profesorice Jasne Obradović. Zato ga srdačno preporučujem za publikovanje, a još srdačnije za svakodnevnu upotrebu.“ – Prof. dr Saša Mijalković „Osnova za ovaj prometejski poduhvat, za ovo oslobađanje jezika policajaca iz okova okamewenog administrativnog stila, jeste po znavanje elementarne gramatike, zbog čega posebnu važnost poprima drugi deo knjige Još ponešto o pojedinim vrstama reči. Ovu knjigu stoga treba pažljivo čitati od prve do poslednje stranice.“ – Dr Ivan Dimitrijević„Na osnovu svog iskustva, priručnik preporučujem, ne samo policijskim službenicima ili onima koji to nameravaju da postanu nego i drugim profesijama, pre svega državnoj administraciji. Priručnik je sistematičan i jasan, začinjen duhovitim prikazima jezičkih nedoumica policijskih službenika čije reči, namere i postupci moraju biti jasni građanima i građankama, a to je uslov za razumevanje i poverenje.“ – Danica Todorov

Pošalji