jezerska

JEZERSKA

Risto Lazarov
Poezija Riste Lazarova u zbirci Jezerska, prikazana je kroz 49 pesama koja čine poemu. Risto Lazarov svojom poezijom oslikava ohridski geografski i kulturni prostor, ali i destruktivne procese u našoj savremenosti. U poemi Jezerska, prepoznajemo fragmente makedonske, ali i sveukupne balkanske realnosti.

Jezerska je tematski povezana sa ohridskim geografskim, kulturnim i istorijskim prostorom. U osnovi, iz ove poeme izbija gorčina i gnev protiv deformisanja nasleđene socijalne i kulturne tradicije. Oseća se nezadovoljstvo zbog destruktivnih procesa u našoj savremenosti, ne toliko globalnoj koliko lokalnoj, makedonskoj.
Ova knjiga sa svojih 49 pesama aludira na mnogo stvari u kojima se prepoznaje makedonska i balkanska realnost 21. veka, uhvaćena kroz fragmente ohridskog prirodnog i gradskog pejsaža, ritma, pulsa, govora, folklora, uključujući i apsurde.
Slika pobesnelog i revoltiranog jezera je arhetip „jezerske zemlje“.

Pošalji