novo
jena 1800 republika slobodnih duhova

JENA 1800 - REPUBLIKA SLOBODNIH DUHOVA

Peter Nojman
Stvaralačka ličnost Petera Nojmana, bilo da je reč o poetskom, proznom ili pak filozofskom rukopisu,ostvaruje posve specifično idejno jedinstvo na relaciji književnost–istorija–filozofija,što i korespondira sa činjenicom da je ovaj autor studirao političke nauke,filozofiju i ekonomiju u Jeni i Kopenhagenu, te je strast za umetnošću dovodiou vezu sa filozofskim i društveno-političkim pogledima na svet.

Na koji način sopstvenu filozofsku misao uvodi u interaktivni dijalog sa nemačkom tradicijom,pokazuje upravo u knjizi Jena 1800, izuzetno vrednom delu sa stanovišta filozofije,kulturne istorije i istorije ideja. Nojman oslikava opojnu atmosferu jednog vremena i jednogmesta „duhovne vatre“, otvarajući bogatu i važnu epizodu u intelektualnoj istoriji – usponnemačkog idealizma između dva veka – u kojoj se kao „republika slobodnih duhova“ izdiže Jena.Autor stvara fascinantnu i vrlo čitljivu priču o idejama, o umetnosti, ljubavi i ratu. Ugaleriji likova koja uključuje Getea, Hegela, Šelinga, Šlegela, Šilera, Tika itd., i snažnomdijalogu filozofije i umetnosti, maštovitih biografija i burne intelektualne istorije, Nojmanpokazuje zašto ovo malo prusko mesto u revolucionarnoj eri zavređuje da bude uključeno usloženu priču o modernosti.
Pošalji